Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet - Nyírő Gyula Kórház

National Institute of Psychiatry and Addictions

www.nygy-opai.hu

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Nyírő Gyula OPAI-ban

 

430 eu szoc alap felsoEFOP-1.10.4-18-2019-00018

 

Kedvezményezett neve:
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
A projekt címe:
Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Nyírő Gyula OPAI-ban

A szerződött támogatás összege: 53.231.278-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%


 

A projekt tartalmának bemutatása:
Intézményünkben jelenleg is kiterjedt infekciókontroll tevékenység zajlik, melyet elsősorban az erre kijelölt higiénés team lát el. Az Intézet jelenlegi infekciókontroll tevékenységének célja a betegek és az egészségügyi dolgozók fertőzések elleni védelme, a nosocomialis fertőzések megelőzése, a kockázati tényezők csökkentése - az egészségügyi ellátórendszer minden szintjén. Projektünk kiemelt célja ugyanakkor a kórházi szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, hogy az infekciókontrollal kapcsolatos tevékenységek, a, a fertőzések kialakulásának megakadályozása, a szövődményeinek csökkentése a mindennapi szinten beépüljön az intézmény valamennyi dolgozóinak gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása az egészségügyi dolgozók körében. További célunk az intézmény infekciókontrollal kapcsolatos jelenlegi szabályzataink felülvizsgálata, az infekciókontrollal kapcsolatos országos szintű ajánlások, módszertani ajánlások beépítése az intézmény szabályozási környezetébe. A szervezeti kultúra fenti módon történő fejlesztése érdekében az intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzést indítunk, továbbá lefolytatunk egy belső kommunikációs kampányt, ami a legfontosabb fertőzés megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívja fel a betegek, a dolgozók és az intézmény látogatóinak figyelmét. A projektünk stratégiai célja egy olyan, szemlélet megteremtése intézményünkben, amelynek segítségével az egészségügyi dolgozóknak lehetővé válik a nosocomiális fertőzés kialakulásának megelőzése, rizikótényezőinek felismerése, csökkentése. Az intézmény vezetősége elkötelezettséget vállalt az Intézményben előforduló nosocomiális fertőzések, megelőzésére, és a kockázati tényezők minimálisra való csökkentésére. Infekciókontroll kockázatértékelő rendszer, egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap bevezetése Intézményünkben megtörtént.
Mind a 9 fekvőbeteg osztályon kijelölésre kerültek az infekciókontroll kapcsolattartók.

A projekt során az alábbi részcélok valósulnak meg:

- A kijelölt infekciókontroll kapcsolattartók, felelősök, akik az infekciókontroll tevékenységek végrehajtásáért felelősséget vállalnak, továbbá részt vesznek a módszertani ajánlásokat elkészítő kiemelt projekt projektgazdája által szervezett képzéseken
- Megtörténik a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása.

Az infekciókontroll tevékenység erősítése érdekében a projektben számos eszköz beszerzése valósul meg. Szemléletformáló programokat dolgozunk ki az intézmény dolgozói és a látogatói számára is. Ingyenes, bárki által látogatható, workshopokat rendezünk az intézmény területén, ahol különböző szemléltető eszközök, prezentációk segítségével igyekszünk a dolgozók, a betegek és a látogatók figyelmét felhívni, a fertőzések megelőzésére. A belső oktatások keretében ismertetjük az intézmény dolgozóival az elkészített ellátási csomagok tartalmát.
Minden egészségügyi dolgozó számára biztosított a rendszeres továbbképzés. Az oktatáson való részvételről igazolást adunk. A visszakereshető oktatási dokumentáció vezetése elengedhetetlen.
Oktatás után felmérjük az egészségügyi dolgozó ismeretét, attitűdjét teszt segítségével. Az oktatás célja annak elősegítése, hogy a dolgozók a megszerezett alapvető ismereteiket, a gyakorlatban rutinszerűen hasznosítani tudják, valamint kiegészítjük a meglévő tudásukat, és ismertetjük az új módszertani változásokat. Minden új belépő dolgozó számára kötelező a higiénés oktatáson való részvétel, melyet évente megismétlünk.

 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.10.4-18-2019-00018

Kórházi adatok

KSH szám
15846035-8610-312-01 Adószám
15846035-2-42
Számlaszám
 MÁK 10023002-00362746-00000000 
ÁHT-I:
391395
180 eeszt logov

Alapítvány


Kérjük, ha módjában áll, támogassa adója 1%-ával intézményünket!
Köszönjük!

Könyvajánló

MEGJELENT!
borit2

Dr. Petke Zsolt
Tremkó Mariann

Felépülés a
függőségből - szerencsejáték
és szerhasználat

muveszek f170

Dr. Németh Attila

Művészek
és pszichopatológia

kenyszerbetegseg170

Dr. Harsányi András,
Dr. Csigó Katalin,
Dr. Demeter Gyula:

Kényszerbetegség
Elmélet, kutatás,
terápia

Publikációs lista

Nyírő-OPAI
publikációs lista
pdf-png
A Nyírő-OPAI publikációs dokumentum letöltéséhez kattintson IDE, vagy a képre!

Nyírlevél

nyirlevel banner180Hírek, interjúk, beszámolók

Pályázat

szech2020
 
ujszech terv png
 
cikk edihosp jpghu horizontal cef logo

Jelentés 2020

Pszichiátriai gondozói és osztályos
jelentések – 2020
xls-2 128

Gyermek gondozói jelentés
Pszichiátriai gondozói jelentés
Pszichiátriai osztályos jelentés

A 2020. évi jelentések XLS formában tölthetőek le a kiválasztott jelentés szövegére kattintva.